Varför barn dras till leksaker

Forskare har länge studerat vad det är som stimulerar barn till lek, vilka faktorer som bidrar på olika sätt och vad som är hönan och ägget. Vissa menar på att leksaker inom de mest populära kategorierna dockor och bilar kan hjälpa barnet att få igång leken, men i slutändan fortgår leken oavsett om leksakerna är med eller inte. Andra menar på att leksaker, och då främst dockor, kan berika barns lekar och därmed stärka deras utveckling för livet. 

Dockor

För att fortsätta diskussionen om just dockor menar många på att både fantasiförmågan och den kommunikativa utvecklingen stärks av barnens lek. Det finns ingen ålder då barn ”bör” börja eller sluta leka med dockor, utan det kan vara en vän som följer med en i livet när behövet finns där. Mjuka dockor kan också agera gosedjur på natten, något man hittar från danska Rubens Barn. På så sätt har barnet både en lekkompis om dagen och en trygg vän om natten.

Bilar

Även bilar bidrar till barns fantasiutveckling och därmed även den personliga utvecklingen. Precis som med alla leksaker bidrar bilar med att skapa en kreativ verksamhet som hjälper barnet att bygga upp sin identitet. Det som visat sig vara viktigare är hur barnen leker, än med vad för leksaker.

Leksaker i sin helhet

Därför kan vi ana att leksakerna i sig inte är det viktiga, även om de till stor grad kan bidra. Men i slutändan verkar det vara barnets engagemang och utveckling i leken som är avgörande faktorer. Vi kan dock dra slutsatsen att hur barnet hittar engagemanget och därmed utvecklas, det måste komma inifrån. Det i sin tur drivs av barnets intressen, vilket då kan stimuleras av rätt leksaker för rätt barn. En uppmuntran till alla föräldrar att därför lyssna på just sitt barn och se vad som passar just denne.