Yoga

Overvej Konsekvenserne Hvis du Ikke Tager dit Helbred Alvorligt

De fleste af os ved godt, at vi burde gøre noget for vores helbred. Vi burde spise noget sundere mad, dyrke noget mere motion og tage vores søvn mere alvorligt. Men alligevel sker der ikke rigtigt noget. Vi finder på en masse undskyldninger, eller tænker at vi kan starte ”i næste uge”.

For mig at se, er der tale om et motivationsproblem. Ser du, når jeg siger at vi godt ved vi ”burde” gøre noget, hvad betyder det så? Ifølge hvilken autoritet eller logik, er det sunde adfærdsmønster noget vi burde gøre? Det er der ikke mange der tænker over – de bruger ordet ”burde” både i deres eget hoved, og når de taler med andre, men de ved sjældent hvad det dækker over. Vi udfordrer nemlig ikke rigtigt den slags ”normer”. Men det er nødvendigt at udfordre det, og dykke ned i det, så vi kan forstå hvorfor motivationen mangler. Hvis vi for alvor forstod hvorfor det at være sund er noget vi burde gøre en aktiv indsat for at være, så ville vi også gøre det!

Når jeg spørger folk ”hvorfor” de gerne vil være sunde, så hører jeg tit om fordele ved en sund livsstil. De fortæller mig, at de burde være mere sunde, fordi de så ville have mere energi i hverdagen – og hvem vil ikke gerne have det? De fortæller mig, at de gerne vil have en pænere krop, som de kan være stolte af og måske endda kan vise frem på stranden, når sommeren kommer. De fortæller at de gerne vil være et godt eksempel for deres børn, og gerne vil kunne tale stolt om hvad de har spist i løbet af den sidste uge, når de taler med de sunde naboer.

Alt det ovenstående er selvfølgeligt bidragende til ens motivation. Men det er ikke nok! Og det skyldes den måde, vi mennesker er skruet sammen på. Vi kan godt værdsætte ting, der bidrager til vores liv, og lægger gerne en indsat for at opnå det. Men vi frygter i højere grad at miste noget vi allerede har. Det gør mere ondt at miste 100 kr. end det gør godt at få 100 kr. – og det samme gør sig gældende når det kommer til andre ting i livet. Regnestykket siger altså at vi kunne få disse fordele ved en sund livsstil, men samtidig er vi klar over, at det kommer på bekostning af ting vi allerede nyder: søde sager og afslapning på sofaen. Derfor er vi ikke motiverede: de ting vi mister føles som større tab, end de ting vi vinder føles godt.

Derfor er du nødt til at vende det om, og se på konsekvenserne af ikke at tage dit helbred alvorligt. Når du bruger hele weekenden på at ligge i sofaen, så er det som at skyde dig selv med et haglgevær – du gør en masse mindre skader på dig selv, rundt omkring i hele kroppen, og det har altså konsekvenser. Ved at overveje de konsekvenser det har for dig ikke at leve en sund livsstil, begynder udregningen pludseligt at se anderledes ud, og du vil føle en naturlig motivation for at gøre en bedre indsats.