Befugt luften i produktionslokalerne med anlæg fra dansk firma

En medarbejders fysiske velbefindende er afgørende for vedkommendes produktivitet, det siger sig selv. Man er ikke ret produktiv, hvis man befinder sig i et dårligt arbejdsmiljø, hvorimod ens produktivitet stiger, hvis miljøet forbedres. I produktionslokaler, hvor der bruges maskiner, kan indeklimaet ofte blive et problem. Varmen fra maskinerne får temperaturen til at stige, samtidigt med at luften bliver uhensigtsmæssig tør. Sådan et miljø bør man gøre noget ved.

Noget af det, der er smart ved luftbefugtning, er, at det, som en sideeffekt, får temperaturen til at falde. Hvorfor den gør det, og processerne bag, svært at forklare, men kort sagt, så er det faktisk det, der sker. Og det er dynamikken i disse ting, der også gør luftbefugtning til en forholdsvis energivenlig model, når man skal have forbedret indeklimaet i sine produktionslokaler. For luftbefugtning, fra et firma som Airtec, sker ved en adiabatisk proces, hvor selve processen er med til at frembringe den energi, der skal bruges.

Vand er naturligvis løsningen

Det kommer formentlig ikke som en overraskelse for nogen, at vand er et vigtigt element, som tages i brug, når man skal skabe luftbefugtning i et lokale. Airtecs system blæser millioner af bittesmå vanddråber ud i luften i lokalerne. Her afkøler de den varme luft, samtidigt med af der foregår en luftbefugtning. Det er rigtigt godt for indeklimaet, og dermed også for produktiviteten hos medarbejderne, som opnår et bedre og mere behageligt indeklima. Man arbejder bedst, når klimaet er optimalt, det er der vist ikke nogen, der er i tvivl om.

Opsætning af anlæg til befugtning

Når man skal befugte luften i et produktionslokale, så er der flere måder at gøre det på. Man kan dele det op i to. Den ene metode er, at man sætter luftbefugtning op i ventilationsskakterne, så luften bliver befugtet via dem. Eller man kan sætte anlægget til luftbefugtning op direkte i lokalet, hvor man ønsker luften forbedret. Under alle omstændigheder kan man opnå en betydelig forbedring af luftkvaliteten, hvis man får sat sådan et anlæg op. Og man får glade og mere produktive medarbejdere til gengæld.